ความปลอดภัยของเว็บไซต์

เว็บไซต์หินอ่อนจักรพรรดิ www.kingofmarble.com นี้ถูกจดทะเบียน และได้รับการรับรองระบบความปลอดภัยแบบ SSL Certificates ย่อมาจาก Secure Socket Layer คือ เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกหรืออนุมัติโดย CA (Certificate Authority)  รับรองความปลอดภัยในการเข้ารหัส-ถอดรหัสข้อมูลด้วยระบบ SSL ผ่านการเรียกโปรโตคอล https:// เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลจาก Hacker ที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาเจาะข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ โดยข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต เบอร์โทร หรืออีเมล ทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบบจะปกป้องไว้ให้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์หินอ่อนจักรพรรดิ

 

ความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

เพื่อเป็นการคุ้มครองลูกค้า เว็บไซต์หินอ่อนจักรพรรดิ ขอความกรุณาท่านไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจจะเกี่ยวกับจุดบกพร่องต่อสาธารณะจนกว่าเราจะดำเนินการค้นหาข้อมูล ดำเนินการกับจุดบกพร่อง และรายงานผลของความบกพร่องและแจ้งให้ลูกค้าทราบถ้าจำเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้เรายังขอท่านไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า นอกจากนี้ เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการตรวจสอบรายงานจุดบกพร่องนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลาเพื่อดำเนินการ โดยระยะเวลาในการดำเนินการจะแตกต่างกันไปตามแต่ความรุนแรงของจุดบกพร่องภายในระบบและผลกระทบที่ระบบได้รับ

การดำเนินการ

ข้อมูลที่ท่านได้แจ้งให้กับเว็บไซต์ หินอ่อนจักรพรรดิได้ทราบนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจากรัฐบาล ที่ได้รับการคัดกรองผ่านกระบวนการที่มีความเข้มงวดด้านความปลอดภัยมากที่สุดเท่านั้น ข้อมูลใดๆก็ตามที่อาจเป็นผลให้ยืนยันตัวตนของท่านได้จะถูกดำเนินการภายใต้กฏหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

เว็บไซต์หินอ่อนจักรพรรดิ จะทำการตรวจสอบรายงานที่ท่านได้แจ้งให้เราได้ทราบ พร้อมกับระบุหมายเลขติดตาม และเราจะติดต่อกลับไปหาท่านในกรณีที่เราอาจต้องการความช่วยเหลือหรือความร่วมมือจากท่านเพิ่มเติม