การขนส่งสินค้า

สินค้าทั่วไปที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 kg. 


สินค้าที่มีน้ำหนักเกินกว่า 20 kg. 

  1.                                                                       บริการส่งด่วนพิเศษภายใน 1 ชม. หรือส่งตามรอบคิวภายใน 1 วัน

  2.                                                                    บริการส่งแบบพิเศษถึงหน้าประตูบ้านท่าน  Door to Door Service