Menu Close

Tag: พิธีกรรม

พิธีการตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะใหม่ (ทำด้วยตนเอง)

พิธีการตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะใหม่ (ทำด้วยตนเอง)

การตั้งศาลตี่จู่เอี๊ยะ ศาลเจ้าที่จีน ตามหลักฮวงจุ้ย วิธีตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะให้ถูกต้อง พร้อมพิธีการอัญเชิญจัดตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะใหม่ โดยไม่ใช้ซินแสเป็นผู้จัดการให้